De nieuwe website over historische installaties is online. Het doel van deze website is kennis over historische installaties te delen en door verder onderzoek de volledige breedte van de historische ontwikkeling van installaties in kaart te brengen. In de praktijk blijkt nog te vaak dat historische installaties niet worden herkend. Het gevolg daarvan is dat historische installaties ook niet worden erkend en er nog veel (delen van) historische installaties ongemerkt uit monumenten verdwijnen. Deze website wil een bijdrage leveren aan het herkennen en erkennen van installaties als historisch waardevol.

In het kielzog wordt ook aandacht geschonken aan historische gereedschappen/ werktuigen en machines. Vaak hebben die een (in)directe relatie met historische installatie en verdienen daarom ook de nodige aandacht.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op deze website? Meld u dan via het contactformulier aan.  

Lancering website over historische installaties

Comments (1)

Comments are closed.