Installaties

Installaties

Doel van deze website

Het doel van deze website -en het daarmee gepaard gaande onderzoek- is op onderstaande zaken een antwoord te formuleren.

 1. Wat zijn historische installaties?
 2. Wat is een juiste omschrijving van een historische installatie?
 3. Wat is de  omvang en de reikwijdte van het begrip historische installaties?
 4. Komen tot een categorisering van historische installaties, eventueel in relatie tot het type gebouw.

Werkdefinitie van historische installaties

Historische installaties zijn in het verleden ontwikkelde samenhangende en voor die tijd veelal technisch hoogstaande systemen incl. benodigde machines, met als doel het bewonen en/of gebruiken van gebouwen comfortabeler en gemakkelijker te maken. Daarmee behoren ze tot het cultureel erfgoed.

In bovenstaande definitie worden machines niet expliciet tot historische installaties gerekend. Impliciet zijn er wel machines te bedenken die onderdeel uitmaken van een historische installatie zoals de definitie aangeeft. Bijvoorbeeld een machinekamer voor een historische lift.

De installaties zijn op deze site in een database gecategoriseerd op basis van functieEr wordt het volgende onderscheid gehanteerd:

 1. Verwarming en koeling
 2. Koken
 3. Ventilatie
 4. Verlichting
 5. Voedsel- en drinkwatervoorziening
 6. Riolering en tonnenstelsel
 7. Sanitair
 8. Communicatie
 9. Huishoudelijk
 10. Beveiliging
 11. Transport
 12. Maritiem
 13. Bewapening
 14. Energieopslag

Een schematische voorstelling van een huistelegraaf-installatie met een bellenbord, huisschel en mogelijkheden om vanaf de voordeur en vanuit zeven ruimten contact te leggen. Dit type installatie valt volgens de indeling van deze website (naar functie) onder de categorie communicatie. Uit: I. Jacobson: De elektriciteit en hare techniek, 1905.

Nieuwsbrief
Willard van Reenen

Nieuwsbrief #05

De vijfde nieuwsbrief over historische installaties, gereedschappen/ werktuigen en machines is uit. Inhoudsopgave nieuwsbrief: VOORWOORD ONTWIKKELINGEN OP DE WEBSITE – reacties van lezers HISTORISCH GEREEDSCHAP

Lees verder »