Links

Links

Hier staan interessante links naar websites over historisch gereedschap/werktuigen, installaties en machines. Links kunnen worden aangemeld via het contactformulier.

GEREEDSCHAPPEN/WERKTUIGEN – AMBACHTEN

www.ambachtenmuseum.nl; de doelstelling van de stichting Oude Ambachten & Speelgoed Museum is om door middel van de exploitatie van een museum kennis van oude ambachten en speelgoed in stand te houden en over te dragen aan het brede publiek.

www.historischanloo.nl; een fotoarchief van oude gereedschappen.

INSTALLATIES EN MACHINES – INDUSTRIECULTUUR

Enkele online-brochures van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Fabrieksschoorstenen, Gemalen en Mechanische torenuurwerken.

www.stif.nl; deze stichting houdt zich bezig met de bestudering van en het in standhouden van fabrieksschoorstenen die tot het industrieel erfgoed kunnen worden gerekend.

www.kranenprojekt.nl; een stichting die studie verricht naar de geschiedenis van de ontwikkeling van locatiegebonden kranen.

www.watertorens.nl; deze stichting wil de kennis over de Nederlandse watertorens bevorderen, onder andere door het bijhouden en toegankelijk maken van informatie in woord en beeld, het verzorgen van publicaties, tentoonstellingen en lezingen.

www.vuurtorens.org; de Nederlandse Vuurtoren Vereniging stelt zich ten doel: Het leveren van een bijdrage aan behoud van het maritieme erfgoed in Nederland (vuurtorens, andere nautische objecten en collecties).

www.nederlandsijzermuseum.nl; het Nederlands IJzermuseum (NIJM) is ontstaan in de regio, waar in de 17e eeuw de gietijzerindustrie in Nederland begon: de Achterhoek. Het is te vinden op een van de oudste industriële locaties in Nederland: de vroegere DRU ijzergieterij en emailleerfabriek, nu het DRU Industriepark.

www.industrieel-erfgoed.nl; de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland is een koepelorganisatie van vrijwilligersclubs op het brede terrein van ‘industrieel erfgoed’ en tevens het landelijke aanspreekpunt. U kunt hier algemene informatie aantreffen over industrieel erfgoed in Nederland, en interessante evenementen die worden georganiseerd door FIEN of de bij FIEN aangesloten organisaties.

www.industriecultuur.be; deze website zet industriële relicten in de schijnwerpers zoals steenkoolmijnen, spoorwegen, textielfabrieken en stroomcentrales.

www.vereniging-clp.nl; De CLP is in 2008 opgericht door een aantal initiatiefnemers uit de Nederlandse pompenbranche om in onafhankelijk verenigingsverband het kennisniveau van de leden te bevorderen en een platform te zijn voor onderlinge contacten.

www.hevac-heritage.org; De Chartered Institute of Building Services Engineers (CIBSE) Heritage Group die zich bezig houdt met onderzoek naar historische installaties.

Nieuwsbrief
Willard van Reenen

Nieuwsbrief #05

De vijfde nieuwsbrief over historische installaties, gereedschappen/ werktuigen en machines is uit. Inhoudsopgave nieuwsbrief: VOORWOORD ONTWIKKELINGEN OP DE WEBSITE – reacties van lezers HISTORISCH GEREEDSCHAP

Lees verder »