Communicatie

Communicatie

Hieronder wordt verstaan alle installaties bedoeld voor communicatie tussen mensen.

 1. Post
 2. Optische telegrafie (semafoor)
 3. Elektrische telegrafie/telefonie
 4. Schellenkoord en trekbel
 5. Huistelegraafinstallatie
 6. Spreekbuizensysteem (akoestische telefoon)
 7. Intercom
 8. Radio/ straaltelefonie
 9. Televisie
 10. Fax.
 11. Klokken/carillons
 12. Zonnewijzers/uurwerken
 13. Vuurtorens
 14. Weegbruggen
 15. Afmijntoestellen

Het is de bedoeling van de hierboven genoemde vormen van communicatie de historische ontwikkeling in tekst, beeldmateriaal en tijdlijnen verder uit te werken en via deze website inzichtelijk te maken.

Nieuwsbrief
Willard van Reenen

Nieuwsbrief #05

De vijfde nieuwsbrief over historische installaties, gereedschappen/ werktuigen en machines is uit. Inhoudsopgave nieuwsbrief: VOORWOORD ONTWIKKELINGEN OP DE WEBSITE – reacties van lezers HISTORISCH GEREEDSCHAP

Lees verder »