Scheepskameel A. Lincoln

Scheepskameel A. Lincoln

Beschrijving van de uitvinding van een scheepskameel door Abraham Lincoln [1]

In een ander artikel heeft een korte beschrijving gestaan over de werking van scheepskamelen als historisch hijswerktuig om (zwaar) beladen koopvaardijschepen of oorlogsschepen over ondieptes in het water heen te tillen. Wel aardig om te vermelden is dat de Amerikaanse president Abraham Lincoln (1809-1865), die president was in de periode 1861 tot aan zijn sterven in 1865, een vorm van een scheepskameel heeft uitgedacht en daar patent voor heeft aangevraagd en gekregen. Het betreft patent no. 6.469, gedateerd 22 May 1849.

Tijdens het reizen over de Mississippi is Lincoln twee keer gestrand op ondiepten in de rivier. De ervaring van zulke ongemakken en het overladen van het schip en dit vlot te trekken, deed hem nadenken hoe schepen over ondiepten heen konden komen. Hij bedacht harmonica-achtige luchtkamers/balgen (zie A in de tekening) aan beide zijden van de boot die zich in ruststand in langgerekte houten kisten (B) bevonden. Naar gelang dat nodig was konden deze luchtkamers aan de onderzijde van de houten kisten naar beneden geduwd worden met behulp van verticale staken (D), touwen (f) en een horizontale stang (C). De horizontale stang liep over de hele lengte van de boot en zodra deze draaide, werden de luchtkamers naar beneden geduwd zodat de lucht aan de bovenzijde naar binnen gezogen werd. Draaide men de horizontale stang de andere kant op, dan werden de harmonica-achtige luchtkamers weer omhoog getrokken en opgeborgen in de houten kisten.

Zoals gezegd heeft hij patent aangevraagd en gekregen, maar het ontwerp is nooit in de praktijk toegepast. Het principe van zijn octrooi is vergelijkbaar met dat van scheepskamelen.

Tekening van het door Abraham Lincoln bedachte systeem behorend bij het verkregen patent.

Vlak voordat Abraham Lincoln president werd, in 1859, prees hij de patentwetten, omdat die voor de uitvinder gedurende een bepaalde tijd het alleenrecht veilig stelden en zo het ontdekken van nieuwe en nuttige uitvindingen aan wakkerde.

Een miniatuurmodel van het door Lincoln uitgevoerde scheepskameel dat, zoals de wet toe vereiste, bij de patentaanvraag werd bijgevoegd. Op de foto staat een replica van het origineel uit 1978. De replica is gebouwd met het doel het kwetsbare origineel te behouden. Bron: NMOAH/ Smithsonian Institution.

Bronnen

Voetnoten

[1]      Dit artikel heeft gestaan in nieuwsbrief #05,  d. 12-12-2023.

Nieuwsbrief
Willard van Reenen

Nieuwsbrief #05

De vijfde nieuwsbrief over historische installaties, gereedschappen/ werktuigen en machines is uit. Inhoudsopgave nieuwsbrief: VOORWOORD ONTWIKKELINGEN OP DE WEBSITE – reacties van lezers HISTORISCH GEREEDSCHAP

Lees verder »