Ventilatie

Ventilatie

Hieronder wordt verstaan alle installaties bedoeld voor het ventileren van gebouwen of delen van gebouwen.

  1. Natuurlijke ventilatie
  2. Mechanische ventilatie

Het is de bedoeling van de hierboven genoemde ventilatieprincipes de historische ontwikkeling in tekst, beeldmateriaal en tijdlijnen verder uit te werken en via deze website inzichtelijk te maken.

Enkele belangrijke jaartallen in relatie tot de historische ontwikkeling van ventilatieinstallaties (de opsomming is niet-limitatief en in ontwikkeling)

  • 1825; toepassing heteluchtverwarming in landhuis Landfort te Megchelen (Gld)
  • 1840-1851; luchtverwarmingssysteem in het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam door arch. W.N. Rose
De eis om woningen steeds beter te isoleren maakte het noodzakelijk om ze ook steeds
beter en intensiever te ventileren.
  • 1965; dakisolatie verplicht
  • na de energiecrisissen van 1973 en 1979 werden de eisen aan isolatiewaarden stapsgewijs verscherpt
  • tussen 1973 en 1991 vond in de sociale woningbouw een renovatiegolf plaats met onvoldoende kennis van de noodzaak om te ventileren (voor zowel mens als gebouw), wat heeft geleid tot een ongezond binnenklimaat
  • 1992; eisen voor een betere kierdichting en geluidsisolatie in het Bouwbesluit
  • 1998; introductie energieprestatienorm (EPN) en die sindsdien stapsgewijs is verzwaard
Nieuwsbrief
Willard van Reenen

Nieuwsbrief #04

De vierde nieuwsbrief over historische installaties, gereedschappen/ werktuigen en machines is uit. Inhoudsopgave nieuwsbrief: VOORWOORD ONTWIKKELINGEN OP DE WEBSITE – reacties van lezers HISTORISCH GEREEDSCHAP

Lees verder »