Over ons

Over ons

Foto: Judith Leroy Fotografie & Grafisch Ontwerp

PERSOONLIJK  INITIATIEF 

Deze website is een initiatief van bouwhistoricus Willard van Reenen. Hij is als Bouwhistoricus ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Bond van Nederlandse Bouwhistorici, heeft een zelfstandig onderzoeksbureau voor bouwhistorie en daarnaast is hij op verschillende manieren nauw betrokken bij onderwijs binnen de restauratiesector. Zie ook zijn LinkedIn-profiel en zijn website www.vanreenen-bouwhistorie.nl.

Voor een goede instandhouding van ons Cultureel Erfgoed vormen o.a. bouwhistorisch onderzoek en onderwijs onmisbare schakels. Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie houdt zich met beiden bezig waarbij onderwijs wordt gezien als een zeer belangrijke vorm van kennisoverdracht.

Binnen het onderwijsveld heeft Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie in de achterliggende jaren veel tijd besteed aan het ontwikkelen van lesmateriaal voor een aantal nieuwe restauratieopleidingen. Tijdens deze werkzaamheden is veel historische informatie verzameld die een breed spectrum beslaat binnen de totale monumentenzorg. Deze site is bedoeld om verzamelde informatie over historische installaties -en in het kielzog daarbij ook gereedschappen/ werktuigen en machines– voor de volle breedte van de restauratiesector beschikbaar te stellen.

Het streven is elk kwartaal met een nieuwsbrief de actuele stand van de website en onderzoek naar historische gereedschappen/ werktuigen, installaties en machines weer te geven.

AUTEURSRECHT

De schriftelijke informatie op deze site is voor iedereen voor eigen gebruik vrij te gebruiken in enkelvoudige rapportages zonder oplage, waarbij bronvermelding op prijs wordt gesteld. Voor het structureel gebruik van tekst op deze site voor publicaties (zowel hardcopy als online) alswel het gebruik voor internetdoeleinden is altijd toestemming vereist door Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie. Gebruik van beeldmateriaal (foto, tekening, graphic, e.d.) is NIET toegestaan, tenzij daar schriftelijke toestemming voor gegeven is door Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie.

Tenzij anders vermeld, is het beeldmateriaal afkomstig van Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie. Beeldmateriaal afkomstig van derden wordt met zorg geselecteerd. Voor zover was te achterhalen berust op het gebruikte beeldmateriaal van derden geen copyright, en wanneer wel copyright op beeldmateriaal rust is er toestemming verleend voor gebruik met bronvermelding.

DISCLAIMER 

Soms is van, met name historisch, beeldmateriaal de rechthebbende niet meer te achterhalen. Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de samensteller van deze website wenden.

Van Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van overname van mogelijk foutieve informatie op deze site of doorklikken van geplaatste links. U kunt aan de aangeboden informatie geen rechten ontlenen.

Nieuwsbrief
Willard van Reenen

Nieuwsbrief #04

De vierde nieuwsbrief over historische installaties, gereedschappen/ werktuigen en machines is uit. Inhoudsopgave nieuwsbrief: VOORWOORD ONTWIKKELINGEN OP DE WEBSITE – reacties van lezers HISTORISCH GEREEDSCHAP

Lees verder »