Home

HISTORISCHE INSTALLATIES

Deze website geeft inzicht in het fenomeen historische installaties. Het vormt een hulpmiddel om historische installaties te herkennen en te dateren en waar je op zou kunnen letten bij het inspecteren en beschrijven daarvan. In het verlengde wordt ook aandacht besteed aan historische gereedschappen/ werktuigen en machines.

Historisch gereedschap/werktuigen

Gereedschappen of werktuigen zijn hulpmiddelen om bewerkingen te kunnen uitvoeren die een mens niet of moeilijk kan uitvoeren. Elke beroepsgroep kent zo haar eigen gereedschap en werktuigen, al zijn er ook gereedschappen en werktuigen die door verschillende beroepsgroepen worden gebruikt.

Historische installaties

Historische installaties zijn in het verleden ontwikkelde samenhangende en voor die tijd veelal technisch hoogstaande systemen incl. benodigde machines, met als doel om het bewonen en/of gebruiken van gebouwen comfortabeler en gemakkelijker te maken.

Historische machines

Een machine is een apparaat opgebouwd uit een frame, een aandrijvingsmechanisme en overige specifieke onderdelen. Het is een mechanisme dat een vorm van beweging of energie in een andere vorm van beweging of energie kan omzetten.