B.08.00009_Omroepinstallatie fabriekshal (1958)

B.08.00009_Omroepinstallatie fabriekshal (1958)

Eén van de vele luidsprekers in een grote fabrieksruimte om via de bedrijfsintercom berichten om te roepen. Gedateerd 1958.