Turbines, deel 1 (1966)

Turbines, deel 1 (1966)

Borden, J. van der & J. La Heij. Stoomturbines, deel 1. N.V. UITGEVERIJ voorheen A. Kemperman, Culemborg/Haarlem/Antwerpen (1966), vijfde druk.