Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, deel VI (2003)

Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, deel VI (2003)

Lintsen, Prof. dr. ir. H.W. e.a. (hoofdred.), Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel VI: Stad, bouw en industriële producten. Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers, Zutphen (2003).