Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, deel II (2000)

Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, deel II (2000)

Lintsen, Prof. dr. ir. H.W. e.a. (hoofdred.), Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel II: Delfstoffen, energie en chemie. Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers, Zutphen (2000).