Nederlandsch jaarboekje der Posterijen voor 1855 (1855)

Nederlandsch jaarboekje der Posterijen voor 1855 (1855)

Heringa, S. Gille., Nederlandsch jaarboekje der Posterijen voor 1855. 7e jrg. J.C. & W. Altorffer, Middelburg (1855).