Handleiding voor het zelfinstalleren van electrische huisgeleidingen (ongedateerd)

Handleiding voor het zelfinstalleren van electrische huisgeleidingen (ongedateerd)

Harterink, G.J., Handleiding voor het zelfinstalleren van electrische huisgeleidingen. Practisch handboekje voor het aanleggen van electrische schellen, huistelefoon, electrische gloeilampverlichting enz. N.V. Uitgevers-Maatschappij “Kosmos”, Amsterdam (ongedateerd), achtste verbeterde en vermeerderde druk.