Geschiedenis van de Techniek in Nederland, deel VI (1995)

Geschiedenis van de Techniek in Nederland, deel VI (1995)

Lintsen, Prof. dr. ir. H.W. (hoofdred.), Geschiedenis van de Techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel VI: Techniek en samenleving. Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers, Zutphen (1995)