Geschiedenis van de Techniek in Nederland, deel V (1994)

Geschiedenis van de Techniek in Nederland, deel V (1994)

Lintsen, Prof. dr. ir. H.W. (hoofdred.), Geschiedenis van de Techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V: Techniek, beroep en praktijk. Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers, Zutphen (1994)