Geschiedenis van de Techniek in Nederland, deel III (1993)

Geschiedenis van de Techniek in Nederland, deel III (1993)

Lintsen, Prof. dr. ir. H.W. (hoofdred.), Geschiedenis van de Techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel III: Textiel, Gas, licht en elektriciteit en Bouw. Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers, Zutphen (1993)