Geschiedenis van de Techniek in Nederland, deel II (1993)

Geschiedenis van de Techniek in Nederland, deel II (1993)

Lintsen, Prof. dr. ir. H.W. (hoofdred.), Geschiedenis van de Techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel II: Gezondheid en openbare hygiëne, waterstaat en infrastructuur, papier, druk en communicatie. Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers, Zutphen (1993)