Geschiedenis van de Techniek in Nederland, deel I (1992)

Geschiedenis van de Techniek in Nederland, deel I (1992)

Lintsen, Prof. dr. ir. H.W. (hoofdred.), Geschiedenis van de Techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I: Techniek en Modernisering, Landbouw en voeding. Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers, Zutphen (1992)