Electriciteit in huis en bedrijf (ongedateerd)

Electriciteit in huis en bedrijf (ongedateerd)

Slagter, Ir. W., Electriciteit in huis en bedrijf. N.V. Wed. J. Ahrend & Zoon, Amsterdam (ongedateerd), vierde druk.