De vakleu en et vak (1986)

De vakleu en et vak (1986)

Prooije, L.A. van., De vakleu en et vak. Boerderijbouw in Oost-Gelderland vanaf de eeuwwisseling tot ca. 1940 – vaktermen en werkwijze. 2e druk. Stichting Historisch Boerderij-onderzoek, Arnhem (1986).