De interactie tussen de overheid en de elektriciteitssector in Nederland (2002)

De interactie tussen de overheid en de elektriciteitssector in Nederland (2002)

Vlijm, Willem. De ontwikkeling van het nutsbedrijf PGEM naar de energieonderneming Nuon (1916-2001). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van letteren. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, volgens besluit van het College van Decanen in het openbaar te verdedigen op dinsdag 2 juli 2002, des namiddags om 3.30 uur precies. door Willem Vlijm geboren 22 juli 1944 te Lunteren.