Centrale verwarming en berekening (ongedateerd)

Centrale verwarming en berekening (ongedateerd)

Wisse, Ir. L.E. & P.M. v.d. Weel, Centrale verwarmingstechniek en berekening. N.V. Uitgevers-Maatschappij AE. E. Kluwer, Deventer.