Beknopt leerboek der Hijswerktuigen (1941)

Beknopt leerboek der Hijswerktuigen (1941)

Vries, Ir. J.E. de., Beknopt leerboek der Hijswerktuigen. “De Technische Boekhandel” H. Stam, Amsterdam/Haarlem/Rotterdam (1941), tweede druk.