B.08.00001c_Draaipunt voor trekkabel trekbelinstallatie

B.08.00001c_Draaipunt voor trekkabel trekbelinstallatie

Behorend bij B.08.00001a.