B.08.00001b_Trekbel met draaipunt voor trekkabel trekbelinstallatie

B.08.00001b_Trekbel met draaipunt voor trekkabel trekbelinstallatie

Behorend bij B.08.00001a.