B.01.00016_Tekening elementen fabrieksschoorsteen systeem Monnoyer

B.01.00016_Tekening elementen fabrieksschoorsteen systeem Monnoyer

Voor de bouw van fabrieksschoorstenen in beton van het systeem Monnoyer werd gebruik gemaakt van geprefabriceerde elementen die lijken op sleutelgaten. Dit systeem is ontworpen door Leon Monnoyer Fils. De constructeur was G. Chermaine & Cie., Rue du Midi, Chatelet, België. De elementen zijn ongeveer 1 meter lang en 25 cm hoog en gevormd in ijzeren mallen die qua maatvoering instelbaar zijn, zodat verschillende lengtes kunnen worden verkregen.  Meestal werden deze ter plaatse op de bouwplaats vervaardigd. Het ronde deel van de stenen overlapt per laag de vorige lagen, zodat er een verband ontstaat. In de elementen zijn gaten aangebracht, die een verticale doorvoer van stalen staven als wapening mogelijk maakt. Door een driehoekige groef aan de bovenzijde van de elementen worden horizontale wapeningsstaven aangebracht, die met beugels met de verticale staven verbonden zijn. De open ruimtes worden met beton gevuld.

Beschrijving overgenomen uit: Barnard, A.J., Fabrieksschoorstenen in Nederland. Uitgave Stichting Fabrieksschoorstenen (STIF), Zwolle (2017).

Zie ook B.01.00015.