Technische installaties. Leerboek voor bouwkundigen (1954)